2019 m. Lietuvos jaunuciu Arimex taures varzybos
Mergaiciu (gim. 2007 ir jaun.) spaga
Siauliai
2019-11-23

  -  Engarde Smart

Poules

 Poule No 1  V/M Indicator HS
IVANOVA Diana  EST    V V V V V 1.000 16 25
ZUMBAKYTE Patricija  LTU  1   V 4 3 3 0.200 -6 16
BORUSAITE Ema  LTU  2 2   V 1 3 0.200 -10 13
SAKALYTE Guste  LTU  2 V 3   V 2 0.400 -3 17
TOMKINA Marija  LTU  3 V V 1   V 0.600 1 19
CEPOVA Katerina  LTU  1 V V V 4   0.600 2 20

 

 Poule No 2  V/M Indicator HS
FILON Alana  LTU    V V V 4 1 0.600 5 20
KASPARAVICIUTE Urte  LTU  2   V V 1 1 0.400 -7 14
STRUMILAITE Vasare Banga  LTU  2 4   V 2 1 0.200 -8 14
MIKAILAITE Morta  LTU  1 2 2   4 2 0.000 -14 11
BEGINSKAITE Adrija  LTU  V V V V   4 0.800 8 24
PARLIN Ksenja  EST  V V V V V   1.000 16 25

 

 Poule No 3  V/M Indicator HS
PLATKOVA Anna  LAT    V V V V V 1.000 18 25
OSIPAUSKAITE Liepa  LTU  1   2 0 V 3 0.200 -10 11
TAMOSUITYTE Juste  LTU  2 V   3 V V 0.600 7 20
SEMIONOVA Sofija  LTU  3 V V   V 3 0.600 7 21
MIRNAJA Eva  LTU  0 1 1 1   2 0.000 -20 5
KASPEROVICIUTE Sati  LTU  1 V 0 V V   0.600 -2 16

 

 Poule No 4  V/M Indicator HS
KASPAROVA Kristina  LTU    1 4 3 0 2 0.000 -15 10
TSARKOVA Agata  LTU  V   V 3 V V 0.800 13 23
LIPA Karina  LTU  V 1   V V V 0.800 4 21
URBONAITE Alija Daniela  LTU  V V 3   V V 0.800 5 23
SULINA Margarita  LAT  V 2 3 4   V 0.400 0 19
ZUKAUSKYTE Aiste  LTU  V 1 2 3 4   0.200 -7 15

 

 Poule No 5  V/M Indicator HS
SPEICYTE Rugile  LTU    V 1 V 0 3 0 0.333 -12 14
PORCHUM Julija  LTU  2   0 3 1 1 1 0.000 -22 8
LILL Darja  EST  V V   V 1 3 4 0.500 7 23
MAIGYTE Vilte  LTU  4 V 0   1 2 0 0.167 -16 12
GRISCENKO Polina  LTU  V V V V   V 3 0.833 17 28
PINCIUK Olesia  LTU  V V V V 4   2 0.667 7 26
SLOBODA Valerija  LAT  V V V V V4 V   1.000 19 29

 

 Poule No 6  V/M Indicator HS
TIMOFEJEVA Uljana  LAT    V 2 V 3 V3 V 0.667 4 23
BALTRUKENAITE Indra  LTU  1   1 3 1 V3 3 0.167 -15 12
SELIVANOVA Sofija  EST  V V   V V V V 1.000 20 30
KONOVALOVA Oksana  LTU  3 V 1   0 2 1 0.167 -15 12
IVANAUSKAITE Vilte  LTU  V V 2 V   V V 0.833 13 27
SAMOSKAITE Elze  LTU  2 2 1 V4 3   3 0.167 -8 15
SAVICKYTE Arina  LTU  3 V 3 V 2 V   0.500 1 23

 

 Poule No 7  V/M Indicator HS
DABINSKAITE Ugne  LTU    V 3 1 1 1 0.200 -11 11
STARKUTE Adele  LTU  2   3 4 1 2 0.000 -13 12
KLEMANSKAITE Anastasija  LTU  V V   3 2 0 0.400 -6 15
OSENCOVAITE Egle  LTU  V V V   0 V 0.800 3 20
LUDIKANEN Anna-Maria  EST  V V V V   V 1.000 21 25
PARAMONOVA Polina  LAT  V V V 4 0   0.600 6 19

 
Document engarde-service - 2019-11-23 11:46:08
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently