Olimpici Gyermek Nõi Párbajtõr Verseny
Budapest
2020.01.24.

  -  Engarde Smart

Csoportok

Csoport szám 1 - 14:00 - Pást 9 - Versenybíró : GYENES András VASAS, FLORES Patrik VASAS

 Csoport szám 1  GY/M AT-KT AT
GAJDOS Abigél  SZOLNOKI SPORTISKOLA    1 V 1 V 2 V 0.500 -1 19
VARGA Flóra Luca  SZVSZSE  V   V 4 V V V 0.833 20 29
HERTELENDI Jázmin  TFSE  3 1   0 V 1 V 0.333 -10 15
TOMSA Ana  ROU  V V V   V V V 1.000 20 30
ZSÓTÉR Lola  AVA  2 1 2 3   1 V 0.167 -15 14
CSÓK Kincsõ  DANUBIUS RSC  V 1 V 2 V   V 0.667 9 23
FORTE KRISTÁLY Klára  VASAS  0 0 3 0 4 0   0.000 -23 7

 

Csoport szám 2 - 14:00 - Pást 10 - Versenybíró : WERMESER Csongor VASAS

 Csoport szám 2  GY/M AT-KT AT
HAKLITS Hanga  AVENGARDE VSE    1 V 2 3 4 4 0.167 -10 19
GOCZA£ Alicja    V   V V V V 4 0.833 20 29
SÁNTA Dorka Bodza  AVA  4 2   2 4 1 3 0.000 -14 16
ILLES Mira  ROU  V 0 V   V 4 0 0.500 -4 19
LAMBERT Szonja  DVE  V 0 V 4   3 4 0.333 -6 21
VIGH Nóra  VASAS  V 1 V V V   4 0.667 3 25
BURCSA Anna Amira  BVSC  V V V V V V   1.000 11 30

 

Csoport szám 3 - 14:00 - Pást 11 - Versenybíró : ILLISZ György VASAS

 Csoport szám 3  GY/M AT-KT AT
GOINA Eszter  ROU    4 V V 2 V V 0.667 2 26
DURÁNSZKAI Lilla  MTK  V   3 2 2 4 3 0.167 -9 19
PORKOLÁB Evelin  BVSC  4 V   V V V V 0.833 14 29
LÕRINCZ Emília  BAJAI VÍVÓ SE  4 V 0   3 4 4 0.167 -7 20
D£UGOSZ Anna    V V4 3 V   2 3 0.500 0 22
DUNA Gréta  AVA  4 V 2 V V   3 0.500 -1 24
CZIBULKA Panna Orsolya  VASAS  2 V 2 V V V   0.667 1 24

 

Csoport szám 4 - 14:00 - Pást 12 - Versenybíró : LENCSÉS Dániel HIPER SE

 Csoport szám 4  GY/M AT-KT AT
PONGRÁCZ Kitti  OVSE-JÖVÕ ZÁLOGA    0 3 V 1 1 3 0.167 -16 13
MUNTEAN Andrea  ROU  V   V V V V V 1.000 24 30
HORVÁTH Csenge Napsugár  OMS-TATA  V 1   V 1 3 V 0.500 -4 20
KINCHYK Emilia  UKR  4 1 2   0 4 4 0.000 -15 15
EGRI Fanni Lilla  AVENGARDE VSE  V 2 V V   4 4 0.500 8 25
DJUKIC Masa  SRB  V 1 V V V   V 0.833 6 26
RÓNASZÉKI Izabella Sára  VASAS  V 1 4 V V 3   0.500 -3 23

 

Csoport szám 5 - 14:00 - Pást 13 - Versenybíró : NÉMETH Péter BÉKESSY DEBRECEN

 Csoport szám 5  GY/M AT-KT AT
NAGY Annabella  OVSE-JÖVÕ ZÁLOGA    V V 2 1 2 2 0.333 -8 17
ODROBINA Enikõ  PTE-PEAC  1   1 1 0 0 0 0.000 -27 3
NAGY Darinka  VERESEGYHÁZ  4 V   V 2 V 3 0.500 3 24
YOOSEFI Daria  GER  V V 3   1 V V 0.667 6 24
SÁGI Fanni  VASAS  V V V V   4 1 0.667 11 25
BUCSA Ioana  ROU  V V 2 4 V   4 0.500 4 25
MIKLENDOVA Valerie  CZE  V V V 1 V V   0.833 11 26

 

Csoport szám 6 - 14:00 - Pást 14 - Versenybíró : KASKOVICS Nándor VASAS

 Csoport szám 6  GY/M AT-KT AT
CSERÉP Dorina  TAPOLCA VÍVÓKLUB    V V V V V V 1.000 22 30
ZALA Boglárka Laura  VASAS  2   3 V V 3 V 0.500 3 23
KRISTON Emma  VERESEGYHÁZ  0 V   V3 4 V V 0.667 3 22
AFANASYEVA Viktoria  UKR  2 1 2   3 V V 0.333 -2 18
PETROSIANU Sophia  ROU  2 4 V V   V V 0.667 6 26
POGÁNY Boglárka  SZOLNOKI SPORTISKOLA  1 V 3 1 2   3 0.167 -13 15
GALLIGAN Sophie  IRL  1 0 1 1 1 V   0.167 -19 9

 

Csoport szám 7 - 14:00 - Pást 15 - Versenybíró : SCHAREK Angéla VASAS

 Csoport szám 7  GY/M AT-KT AT
MUTSY Franciska Paula  VASAS    V 4 V V V4 V 0.833 12 28
TAKÁCS BORKUTI Nóra  DVE  1   V V V V 4 0.667 3 25
NEMETI Nora  ROU  V 3   V V 3 V 0.667 7 26
KOVÁCS Petra  SZOLNOKI SPORTISKOLA  1 2 1   2 2 1 0.000 -20 9
FODOR Bianka Réka  PTE-PEAC  4 3 3 V4   V V 0.500 2 24
SVYSTUN Valeriia  UKR  3 4 V V 3   V 0.500 5 25
KOVÁCS Abigél  BHSE  2 V 1 V 2 1   0.333 -9 16

 

Csoport szám 8 - 14:00 - Pást 16 - Versenybíró : LUKÁCS Laura VASAS

 Csoport szám 8  GY/M AT-KT AT
MAYER Blanka  SZOLNOKI SPORTISKOLA    1 V 2 V 4 V 0.500 -2 22
JANECZEK Oliwia  POL  V   V 2 V V 2 0.667 7 24
LEHOCZKY Zsófia Anna  VASAS  2 2   1 3 3 2 0.000 -16 13
BIKIC Isidora  SRB  V V V   V V V 1.000 17 30
UNYATINSZKI Lilien  BVSC  3 2 V 3   1 V 0.333 -7 19
STEFANESCU Rodica-Nicoleta  ROU  V 2 V4 4 V   V 0.667 5 25
EGYED Réka  MTK  4 V V 1 3 2   0.333 -4 20

 

Csoport szám 9 - 14:00 - Pást 17 - Versenybíró : PICCIANO Alissia VASAS, CSIMAZIA-DARAB István VASAS

 Csoport szám 9  GY/M AT-KT AT
BARCSIK Csenge  SZOLNOKI SPORTISKOLA    V V 4 4 0 V 0.500 -4 23
FÛRÉSZ Viktória Anna  OMS-TATA  4   4 2 2 V 2 0.167 -8 19
GYÖNYÖRÛ Anna  VASAS  4 V   4 4 2 4 0.167 -6 23
HEGYESI Tamara  DVE  V V V   V V V 1.000 17 30
TEREBESSY Kinga  BHSE  V V V 1   3 V 0.667 3 24
ROSSENBERGEROVÁ Ella  SVK  V 2 V 1 V   V 0.667 5 23
HALÁSZ Vivien Vanda  OVSE-JÖVÕ ZÁLOGA  4 V V 1 1 3   0.333 -7 19

 

Csoport szám 10 - 14:00 - Pást 18 - Versenybíró : NÁDHÁZY Gergely VASAS

 Csoport szám 10  GY/M AT-KT AT
TERHES Hanna  DVE    V 2 1 4 2 V 0.333 -6 19
SEGEDII Dariia  UKR  4   4 V 4 V V 0.500 3 27
KÉKESI Zselyke  VASAS  V V   3 1 V V 0.667 2 24
£ABUDA Hanna  POL  V 3 V   2 4 V 0.500 5 24
COUFALOVA Natalie  CZE  V V V V   V V 1.000 16 30
LEHOCZKY Csenge  BVSC  V 4 3 V 3   V 0.500 4 25
TÚRÓCZY Patrícia  AVA  1 2 3 0 0 0   0.000 -24 6

 

Csoport szám 11 - 14:00 - Pást 19 - Versenybíró : GÁLFALVY Réka VASAS

 Csoport szám 11  GY/M AT-KT AT
ROSZIK Júlia Ida  DANUBIUS RSC    0 3 3 1 V 0 0.167 -15 12
RATYNA Magda  POL  V   V V V V V 1.000 21 30
MAZILESCU Mara  ROU  V 1   4 3 V 3 0.333 -2 21
SCHAFER Alma  VERESEGYHÁZ  V 0 V   4 V 1 0.500 -4 20
PETRUS Dominika  UKR  V 3 V4 V   V 2 0.667 5 24
VARGA Nóra  KRVSE  2 1 1 2 1   0 0.000 -23 7
ÁGH Cecília  VASAS  V 4 V V V V   0.833 18 29

 

Csoport szám 12 - 14:00 - Pást 20 - Versenybíró : JÁNOSKA Gergely VASAS, BAGYULA László VASAS

 Csoport szám 12  GY/M AT-KT AT
KOVÁCS Johanna  BHSE    1 V V V V 4 0.667 2 25
KRAVCHUK Veronika  UKR  V   V V V V V 1.000 24 30
BLAZHEVSKA Dafina  MKD  3 1   V V V 2 0.500 -4 21
KALMÁR Csenge  VASAS  4 2 4   V V V 0.500 6 25
IVANICS Emma  AVA  2 0 2 1   2 1 0.000 -22 8
PATAKI Vivien  AVENGARDE VSE  4 1 4 0 V   0 0.167 -13 14
MOLNÁR Eszter  OMS-TATA  V 1 V 3 V V   0.667 7 24

 

Csoport szám 13 - 14:00 - Pást 21 - Versenybíró : RÓNA Milán VASAS

 Csoport szám 13  GY/M AT-KT AT
COLGAN Kim  IRL    V 1 V 3 2 4 0.333 -8 20
CSORBA Izabella Katalin  OMS-TATA  4   3 V V 0 V 0.500 -1 22
PETRUS Kateryna  UKR  V V   V V V V 1.000 21 30
HAZAI Anna  OVSE-JÖVÕ ZÁLOGA  4 3 1   1 1 2 0.000 -18 12
HOFFMANN Petra  BALATON VÍVÓKLUB  V 3 3 V   2 V 0.500 4 23
VÉCSEY Katalin  VASAS  V V3 0 V V3   V 0.833 7 21
GÖMBÖS Szófia Diána  MTK  V 4 1 V 2 4   0.333 -5 21

 

Csoport szám 14 - 14:00 - Pást 22 - Versenybíró : SZILVÁDI Dorottya VASAS, BENE Csongor VASAS

 Csoport szám 14  GY/M AT-KT AT
KONCZEK Lina Melodi  TAPOLCA VÍVÓKLUB    V 3 V3 V 4 V 0.667 3 25
VÖLGYI Nóra  MTK  3   V 4 V 3 3 0.333 -2 23
VÁRADI Johanna Zsófia  VASAS  V 2   V 2 4 4 0.333 -5 22
PRINZ Hanna Korinna  OVSE-JÖVÕ ZÁLOGA  2 V 4   2 2 4 0.167 -7 19
AVRAMESCU Diana  ROU  3 4 V V4   1 1 0.333 -1 18
DROZDOWSKA Hanna  POL  V V V V V2   V 1.000 10 27
SZTANKOVICS Kinga  BVSC  4 V4 V V V3 3   0.667 2 24

 

Csoport szám 15 - 14:00 - Pást 23 - Versenybíró : GYENES Léna VASAS

 Csoport szám 15  GY/M AT-KT AT
KRÁL Gabriella  MTK    V3 1 1 0 2 V 0.333 -12 12
NAKHARIZA Karina  UKR  2   0 0 1 3 4 0.000 -18 10
DARIA-MARIA Bistriceanu  ROU  V V   4 V V V 0.833 15 29
LENGYEL Luca  SZOLNOKI SPORTISKOLA  V V V   1 V V 0.833 15 26
VARGA Eszter Judit  BVSC  V V 4 V2   V V 0.833 15 26
BOROS Aisa Lilien  VERESEGYHÁZ  V3 V 0 3 3   3 0.333 -8 17
MAROSVÁRY Sára  VASAS  4 V 4 1 1 V   0.333 -7 20

 

Csoport szám 16 - 14:00 - Pást 24 - Versenybíró : SZÉKELY Kristóf VASAS

 Csoport szám 16  GY/M AT-KT AT
CZAPP Eliza  AVA    V V V 4 2 0.600 1 21
MOLNÁR Izabella Eszter  TFSE  2   0 3 2 3 0.000 -15 10
TÖRÖK Szofi  DANUBIUS RSC  4 V   0 3 2 0.200 -5 14
SZILÁRD Anna  BHSE  4 V V   V 3 0.600 6 22
HUBINSKÁ Viviana  SVK  V V V 3   2 0.600 1 20
HUTÁS Olga  BVSC  V V V4 V V   1.000 12 24

 
Document engarde-service - 2020. 01. 24. 15:43:54
This document is automatically refreshed, manuálisan gyakrabban frissíthetõ