Bangkok 2018 : Asian Fencing Championships
Men's Foil Team : 20 June 2018

      Tableau 5-8 of 4

    7th place     Tableau 5-8 of 4     5th place
       1   THAILAND      
   THAILAND            SINGAPORE 
        SINGAPORE     45/32
 CHINESE TAIPEI                CHINA 
45/36      3   CHINA          45/32
   CHINESE TAIPEI            CHINA 
     CHINESE TAIPEI     45/33

 

Tableau 5-8 of 4 : SINGAPORE - THAILAND      ^

SINGAPORE Hits Score Score Hits THAILAND
LIM Joshua Ian 5 5 1 1 DOUNGPATRA Sitsadipat
NG Jet Shang Fei 5 10 7 6 MAYAKAN Chornnasun
ZHANG Zhenggang 5 15 7 0 DEEJING Ratchanavi
NG Jet Shang Fei 5 20 9 2 DOUNGPATRA Sitsadipat
LIM Joshua Ian 5 25 11 2 DEEJING Ratchanavi
ZHANG Zhenggang 5 30 17 6 MAYAKAN Chornnasun
NG Jet Shang Fei 5 35 22 5 DEEJING Ratchanavi
ZHANG Zhenggang 5 40 27 5 DOUNGPATRA Sitsadipat
LIM Joshua Ian 5 45 32 5 MAYAKAN Chornnasun

 

Tableau 5-8 of 4 : CHINESE TAIPEI - CHINA      ^

CHINESE TAIPEI Hits Score Score Hits CHINA
OU Feng Ming 2 2 5 5 SHI Jialuo
CHEN Yi-Tung 4 6 10 5 LI Chen
WANG Chun Jui 3 9 15 5 WU Bin
CHEN Yi-Tung 4 13 20 5 SHI Jialuo
OU Feng Ming 1 14 25 5 WU Bin
WANG Chun Jui 7 21 30 5 LI Chen
CHEN Yi-Tung 3 24 35 5 WU Bin
WANG Chun Jui 4 28 40 5 SHI Jialuo
OU Feng Ming 5 33 45 5 LI Chen

 

5th place : CHINA - SINGAPORE      ^

CHINA Hits Score Score Hits SINGAPORE
LI Chen 2 2 5 5 CHAN Kevin Jerrold
WU Bin 1 3 10 5 LIM Joshua Ian
SHI Jialuo 9 12 14 4 ZHANG Zhenggang
WU Bin 8 20 18 4 CHAN Kevin Jerrold
LI Chen 5 25 21 3 ZHANG Zhenggang
SHI Jialuo 5 30 22 1 LIM Joshua Ian
WU Bin 5 35 23 1 ZHANG Zhenggang
SHI Jialuo 5 40 27 4 CHAN Kevin Jerrold
LI Chen 5 45 32 5 LIM Joshua Ian

 

7th place : CHINESE TAIPEI - THAILAND      ^

CHINESE TAIPEI Hits Score Score Hits THAILAND
WANG Chun Jui 5 5 4 4 MAYAKAN Chornnasun
CHEN Chih Chieh 2 7 10 6 GERSIRI Woranipit
OU Feng Ming 2 9 15 5 DOUNGPATRA Sitsadipat
WANG Chun Jui 11 20 17 2 GERSIRI Woranipit
OU Feng Ming 5 25 24 7 MAYAKAN Chornnasun
CHEN Chih Chieh 5 30 27 3 DOUNGPATRA Sitsadipat
OU Feng Ming 5 35 29 2 GERSIRI Woranipit
WANG Chun Jui 5 40 32 3 DOUNGPATRA Sitsadipat
CHEN Chih Chieh 5 45 36 4 MAYAKAN Chornnasun

 
Document engarde-escrime - 20/6/2018 17:51:26
This document is refreshed every 3 minutes, you can refresh it yourself more frequently