Women's Epee
Birmingham International Fencing Tournament
The University of Birmingham
Sunday 1st April 2018

Poules, round No 1

  Poule No 1 - 11:15 - Piste No 12 V/M Indicator HS
HILL Rukia  UNIVERSITY OF LEICESTER    2 0 0 4 0 2 0.000 -22 8
DUXON Sophie  CHILWELL BLADES  V   1 V 4 3 3 0.333 -4 21
SMITH Katrina  MERSEYSIDE FIRE RESCUE  V V   V V V V 1.000 25 30
ONAY Eda  READING  V 3 0   2 2 1 0.167 -12 13
WILSON Jenni  ARMY  V V 1 V   3 V 0.667 0 24
GRANT Fiona  ST ANDREWS UNIVERSITY  V V 2 V V   2 0.667 6 24
MITCHELL Georgina  PLYMOUTH FENCING CLUB  V V 1 V 4 V   0.667 7 25

 

  Poule No 2 - 11:15 - Piste No 13 V/M Indicator HS
WALACH Maria-Theresia  FU LINZ    4 V 4 V 3 3 0.333 -2 24
SPICE Sarah  REDHILL REIGATE EPEE CLUB  V   V V V 3 3 0.667 3 26
FIELDING Dana  WEST FIFE FC  4 2   V 4 3 1 0.167 -9 19
ONIYE Margarette  HAVERSTOCK  V 3 3   V V 4 0.500 -2 25
TOY Hannah  COTSWOLD FC  2 4 V 4   1 V 0.333 -7 21
RAHARDJA Rania  LEON PAUL EPEE  V V V 4 V   V 0.833 12 29
KIY Patricia  SOUTHAMPTON UNIVERSITY  V V V V 4 2   0.667 5 26

 

  Poule No 3 - 11:15 - Piste No 14 V/M Indicator HS
SOUTHERN Emily  BRIXTON    V V 3 V 1 V 0.667 4 24
LUBIECKI Sophia  ROYAL ARMOURIES LEEDS  3   2 3 V 1 1 0.167 -14 15
MACIEJEC-BISKUP Laura  LEON PAUL EPEE  2 V   0 1 4 0 0.167 -15 12
HENSON Julie  NORFOLK FC  V V V   V 3 4 0.667 8 27
SHEPHERD - FOSTER Meg  ROYAL TUNBRIDGE WELLS  3 4 V 4   V4 4 0.333 0 24
HESKETT Ingrid  REDHILL REIGATE EPEE CLUB  V4 V V V4 3   V 0.833 12 26
ROWLANDS Helen  LASZLO'S  3 V V V V 1   0.667 5 24

 

  Poule No 4 - 11:15 - Piste No 15 V/M Indicator HS
LAWRENCE Hannah  WINGERWORTH FC    V V V V V V 1.000 18 30
HILLS Anna  LANCASTER UNIVERSITY FC  3   3 V 3 V 1 0.333 -7 20
SUMMERS Charlotte  REDHILL REIGATE EPEE CLUB  3 V   3 V V V 0.667 5 26
BLACK Abagael  PLYMOUTH FENCING CLUB  0 4 V4   V V V 0.667 2 23
HARVIE Eleanor  UNIVERSITY OF ESSEX  4 V 2 4   V V 0.500 1 25
MASON Mariette  LEON PAUL EPEE  1 3 4 4 4   V 0.167 -5 21
TOWNSEND Katherine  UNIVERSITY OF BATH  1 V 3 0 2 1   0.167 -14 12

 

  Poule No 5 - 11:15 - Piste No 16 V/M Indicator HS
BARBIERI Matilde  EXETER CITY FC    V V 3 2 V V 0.667 6 25
NESBITT Hannah  LEON PAUL EPEE  3   4 V 4 V V 0.500 7 26
JOHNSON Lucy  BRIXTON  4 V   V 3 V V 0.667 3 27
ORTEGA Gabriella  DURHAM UNIVERSITY FC  V4 0 3   3 2 2 0.167 -14 14
BARRATT Brenna  UCL  V V V V   V V 1.000 13 30
SIMMONDS Constance  ABINGDON  1 4 4 V 1   V 0.333 -6 20
SELMAN Ailsa  CHILWELL BLADES  2 0 3 V 4 4   0.167 -9 18

 

  Poule No 6 - 11:15 - Piste No 17 V/M Indicator HS
GRANT Karen  WEST FIFE FC    0 4 V V 3 4 0.333 -1 21
POWELL Elisabeth    V   V V V V V 1.000 24 30
AL - WAGGA Yasmin  BATH SWORD CLUB  V 1   V 2 4 0 0.333 -11 17
WEBB Georgia  LANCASTER UNIVERSITY FC  2 3 4   V V 2 0.333 -5 21
CRAIG Rhiannon  TEAM MELIA CYMRU  1 0 V 2   2 4 0.167 -12 14
SUMMERS Isabella  LEON PAUL EPEE  V4 1 V 4 V4   0 0.500 -6 18
SADLER Louise  MALVERN HILLS SWORD  V 1 V V V V   0.833 11 26

 

  Poule No 7 - 11:15 - Piste No 18 V/M Indicator HS
HULL Nicola  LEON PAUL EPEE    V 3 2 V3 V 0 0.500 1 18
KOCH Viktoria-Luise  EDINBURGH FC  1   V V V V V 0.833 12 26
WREYFORD Rebecca  MALVERN HILLS SWORD  V 2   3 V 2 2 0.333 -1 19
MAYLE Rebecca  READING  V 4 V4   V V 4 0.667 9 27
FALKE Sabina Kelly  DUBLIN UNIVERSITY FC  0 1 0 2   1 1 0.000 -23 5
TAIT Maggie  ORKNEY  1 0 V3 1 V   2 0.333 -11 12
COHEN Mary    V 2 V V V V   0.833 13 27

 

  Poule No 8 - 11:15 - Piste No 19 V/M Indicator HS
STEWART Alex  WEST FIFE FC    V V 2 2 V V 0.667 3 24
SILK Denise  DACORUM PENTATHLON CLUB  4   1 1 V 4 V4 0.333 -5 19
MOOR Alexandra  SOUTHAMPTON UNIVERSITY  4 V   4 2 4 3 0.167 -4 22
HIDE Victoria  UNIVERSITY OF LIVERPOOL  V V V   V V V 1.000 18 30
BARNES Rachel  MUCH WENLOCK  V 2 V 3   V V 0.667 4 25
WILSON India  FOUR OF CLUBS  3 V V 0 4   V4 0.500 -3 21
AUSTIN Lucy  MALVERN HILLS SWORD  0 2 V 2 3 1   0.167 -13 13

 

  Poule No 9 - 11:15 - Piste No 20 V/M Indicator HS
DUXON Emma  CHILWELL BLADES    4 V 2 4 1 V 0.333 -4 21
SUMMERS Francesca  LEON PAUL EPEE  V   V 4 V V3 V4 0.833 11 26
HACKMACK Laura  VORWARTS NORDHORN  4 0   2 1 1 V 0.167 -13 13
THOMAS Rebecca    V V V   V V V 1.000 18 30
JACKSON Ellie  SKIPTON  V 2 V 1   3 4 0.333 -5 20
WATKINS Abigail  MALVERN HILLS SWORD  V 2 V 0 V   4 0.500 3 21
CLARKE Isabelle  MUNSTER BLADES  1 2 1 3 V V   0.333 -10 17

 

  Poule No 10 - 11:15 - Piste No 21 V/M Indicator HS
NOBLE Niamh  MALVERN HILLS SWORD    V V 3 V 2 1 0.500 -2 21
HAYNES Georgia  HARROGATE FC  3   V 3 2 3 1 0.167 -12 17
FARNFIELD Samantha  DACORUM PENTATHLON CLUB  1 4   1 2 0 0 0.000 -22 8
SORIANO Bethania  LONDON FC  V V V   4 2 0 0.500 -1 21
CAMILLE BOLT Hindsgaul  DUBLIN UNIVERSITY FC  4 V V V   4 4 0.500 4 27
SAUDO Sophie  LEON PAUL EPEE  V V V V V   V 1.000 15 30
SNELLIN Holly  GRAVESHAM  V V V V V 4   0.833 18 29

 

  Poule No 11 - 11:15 - Piste No 22 V/M Indicator HS
DUNGAY Katrina  WEST FIFE FC    4 4 1 2 4 0.000 -10 15
LINDSAY Georgina    V   2 3 3 V 0.400 -3 18
GEROUDET Justine  LEON PAUL EPEE  V V   V V V 1.000 10 25
STANIER Lydia  UNIVERSITY OF SURREY  V V 4   4 V 0.600 7 23
FIGGE Miriam  EDINBURGH FC  V V 4 V   V 0.800 10 24
BROOKS Susan Ann  BATH SWORD CLUB  V 2 1 2 0   0.200 -14 10

 

  Poule No 12 - 11:15 - Piste No 23 V/M Indicator HS
CHUNG Lin  LEON PAUL EPEE    V 4 2 V V 0.600 5 21
GRANT Lucy  WEST FIFE FC  1   2 3 4 V 0.200 -6 15
VILLACELLINO Aurora  FGB  V V   V 3 V 0.800 8 23
PRISE Eilidh  UNIVERSITY OF BATH  V V4 2   3 V 0.600 2 19
LEVER Rachael  OPS EPEE CLUB  4 V V4 V   V 0.800 6 23
SCHERMANN Pamela  LONDON FC  1 2 3 2 2   0.000 -15 10

 

  Poule No 13 - 11:15 - Piste No 24 V/M Indicator HS
FORSE Jessica  FOUR OF CLUBS    V 3 4 V 3 0.400 -1 20
LANCEY Stella  CARDIFF FC  4   3 1 V V 0.400 -1 18
WIGHAM Ellie  UNIVERSITY OF BRISTOL  V V   V V4 V 1.000 11 24
FONICIELLO Daisy  EDINBURGH FC  V V 4   4 V 0.600 7 23
COATES Elizabeth  WELLINGTON SWORDS  2 2 3 V   2 0.200 -9 14
HARVEY Sarah  NEWCASTLE  V 2 0 1 V   0.400 -7 13

 
Document
engarde-escrime - 01/04/2018 13:14:30
This document is refreshed every 30 seconds, you can refresh it yourself more frequently